Regulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA
Muzeum Zamkowego w Pszczynie


 

 1. Posiadanie biletu wstępu do Muzeum Zamkowego w Pszczynie, zwanego dalej Muzeum, uprawnia do zwiedzania.
 2. Zakupienie biletu wstępu lub pobranie biletu bezpłatnego oznacza, iż zwiedzający wyraża zgodę na postanowienia zawarte w Regulaminach obowiązujących w Muzeum.
 3. Ekspozycję Muzeum Zamkowego w Pszczynie można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.
 4. Grupa zorganizowana zwiedzająca ekspozycję Muzeum z przewodnikiem nie może liczyć więcej niż 25 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem).
 5. Ilość biletów sprzedawanych w ciągu jednego dnia może być ograniczana.
 6. Ze względów konserwatorskich oraz organizacyjnych trasa zwiedzania może być czasowo zmieniona.
 7. Pierwszeństwo wstępu do Muzeum mają grupy zgłoszone poprzez System Rezerwacji na stronie rezerwacja.zamek-pszczyna.pl
 8. Dyżurny koordynator ma prawo odmówić wstępu do Muzeum grup niezgłoszonych przybyłych do Muzeum po godzinach otwarcia kasy.
 9. Po Muzeum oprowadzać mogą jedynie uprawnieni przewodnicy, na podstawie ważnego certyfikatu wystawionego przez Muzeum.
 10. Muzeum nie mogą zwiedzać osoby: nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających, zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu ludzi i zbiorów, zakłócające porządek zwiedzania, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 11. Osoba pełniąca dyżur koordynacyjny w danym dniu jest odpowiedzialna za prawidłowy przebieg zwiedzania.
 12. Dyżurny koordynator podejmuje decyzje związane z aktualną sytuacją na ekspozycji mając prawo do:
 1. Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia w garderobie Muzeum dużych toreb, plecaków, parasoli, wózków dziecięcych i innych przedmiotów utrudniających swobodne zwiedzanie ekspozycji.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez zabezpieczenia
  w odzieży, plecakach oraz torbach oddanych do garderoby, a także za przedmioty pozostawione na terenie Muzeum w innych miejscach niż przeznaczone
  do przechowywania rzeczy.
 3. Na terenie ekspozycji zabronione jest wnoszenie i spożywanie żywności, napojów, środków odurzających oraz palenie tytoniu.
 4. W Muzeum zwiedzający powinni zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu eksponatów, w szczególności:
 1. W Muzeum obowiązuje obuwie ochronne. Wchodzenie na ekspozycję w butach na szpilkach jest niedozwolone.
 2. Na teren ekspozycji zabrania się wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów serwisowych osób niepełnosprawnych.
 3. Zdjęcia i filmy amatorskie można wykonywać tylko bez użycia wszelkiego rodzaju sztucznych źródeł światła oraz dodatkowych elementów stabilizujących obraz nagrywania, takich jak statyw, monopad, selfiestick, flycam itp. Wykonane zdjęcia i materiał filmowy przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku prywatnego. Nie zezwala się na ich dalsze publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody Muzeum.
 4. Podczas zwiedzania nie należy używać telefonów komórkowych.
 5. W przypadku nieprzestrzegania powyższych postanowień pracownicy oraz ochrona Muzeum są uprawnieni do podjęcia odpowiednich działań, takich jak upomnienie lub zwrócenie uwagi osobom naruszającym przyjęte normy i zasady, a w przypadku niepodporządkowania się im, mają prawo wyprosić z terenu Muzeum, a w razie odmowy wezwać odpowiednie służby w celu podjęcia interwencji.