Rejestracja nowego konta


Poprzez rejestrację w serwisie rezerwacji Muzeum Zamkowego w Pszczynie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane ze zwiedzaniem ekspozycji Muzeum oraz rezerwacją biletów koncertowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Muzeum Zamkowe w Pszczynie, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna, e-mail: kancelaria@zamek-pszczyna.pl reprezentowane przez Dyrektora Macieja Klussa. • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Elżbieta Pergoł, e-mail: iodo@zamek-pszczyna.pl. Podanie danych wymaganych do zarejestrowania w serwisie rezerwacji jest dobrowolne, a osoba dokonująca rejestracji ma prawo do dostępu do jej danych osobowych i ich poprawiania. Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

* - pola obowiązkowe